Onze Huisregels

 

Bezoekers dienen vanaf 1 januari 2014 minimaal 18 jaar te zijn en dit middels een geldig legitimatiebewijs aan te kunnen tonen.


Het is verplicht bij binnenkomst door de metaaldetector te gaan, voor eigen en andermans veiligheid. De portiers kunnen de bezoekers visiteren op het in het bezit hebben van ongewenste voorwerpen. Bij weigering hieraan mee te werken wordt de toegang geweigerd.


Bij aantreffen van ongewenste voorwerpen kan de desbetreffende bezoeker niet worden toegelaten.


Iedere bezoeker dient entree te betalen aan de kassa, bij weigering van betaling wordt de bezoeker niet toegelaten.


Passende kleding is verplicht. Kleding als: caps, voetbalshirts, trainingspakken en kleding met bepaalde teksten e.d. zijn niet toegestaan.


We behouden ons het recht voor groepen groter dan 4 personen de toegang te ontzeggen.


Gebruik van en handel in drugs is in iedere vorm binnen en buiten het bedrijf verboden. Hieronder vallen ook de hennepproducten welke door de overheid gedoogd worden.


Het is niet toegestaan drank, glaswerk en/of etenswaren mee naar binnen of buiten te nemen.


Geen toegang aan bezoekers in staat van dronkenschap.


Geen toegang aan bezoekers die in welke vorm dan ook overlast bij de entree en/of aan de omgeving veroorzaken en veroorzaakt hebben.


One 11 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade van bezoekers.


Bij agressie tegen en intimidatie van andere bezoekers of personeel, vernieling van interieur of service, beschadiging van andermans eigendom of enig ander ongewenst gedrag wordt de bezoeker onmiddellijk uit One 11 verwijderd en zal ontzegging van de toegang volgen.


Bij aankomst en vertrek dienen buiten de discotheek onnodig lawaai en overlast voor de omgeving voorkomen te worden.


Bij aankomst en tijdens het verblijf in de discotheek en het verlaten van One 11 dienen de aanwijzingen van de medewerkers altijd te worden opgevolgd.


Wanneer een bezoeker de huisregels overtreed en hierdoor schade ontstaat, wordt deze schade op de veroorzaker verhaald.


Voor de veiligheid van onze bezoekers maken wij gebruik van zichtbaar en onzichtbaar cameratoezicht. De beelden kunnen op aanvraag aan de politie worden doorgespeeld.


Overtreding van deze huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang, bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie in kennis gesteld.


In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van One 11 over mogelijk te nemen maatregels. Deze beslissing is onherroepelijk.